Frankrijk

Experten en taxateurs

Meer over DDT-rapporten en waardebepalingen

Experten en taxateurs

Om gebreken in kaart te brengen en ook effectief tot een correcte waarde schatting te kunnen komen, is het in Frankrijk verplicht om voor de verkoop een rapport te laten opstellen door een erkend expert of taxateur. Dit rapport met ”diagnotics obligatoires”, ook wel “Dossier de Diagnotique Technique” (DDT) genoemd, omvat een overzicht van mogelijke problemen met termieten, asbest, lood, de gasaansluiting (als die er is), gevoeligheid voor natuurlijke rampen, beveiliging van het zwembad, afmetingen va het huis, aanwezigheid rookmelder, behandeling van afvalwater en geeft ook de energiescore van de woning weer. Als je een dergelijk rapport voor ogen krijgt, let dan wel op de geldigheid van deze keuringen. Om de zaken wat complexer te maken, zijn volgende termijnen van geldigheid van kracht: 

Type keuring

Geldigheid
Elektriciteit (FR: Installation électrique)3 jaar
Termieten en ongedierte3 maanden
Asbest (FR: amiante)Onbeperkt
Lood (FR: plomb) -
Gasleidingen en -aansluiting3 jaar
Analyse natuurlijke en technologische risico’s6 maanden
Energiezuinigheid (FR: Performance énergétique)10 jaar

(Bron: Droit finances - update September 2017)

Dit rapport moet voor de verkoop opgesteld worden door een erkend expert, de kosten hiervan zijn doorgaans voor rekening van de verkoper. Erkende experten kan je terugvinden via deze website. Het kan ook nuttig zijn om zelf een expert mee te nemen om bijkomende analyses of expertises te laten uitvoeren. De kosten van deze bijkomende onderzoeken zullen evenwel voor eigen rekening zijn.

Naast dit meer technische rapport, kan je ook waardebepalingen (taxatierapporten) voorgeschoteld krijgen. Deze zullen vaak op basis van het DDT rapport en andere gegevens, zoals prijzen bij (recente) verkopen in de omgeving, een marktwaarde op het vastgoed plakken. In een aantal situaties zal zo’n taxatierapport ook verplicht opgesteld moeten worden door een taxateur (bijvoorbeeld wanneer er een hypotheek meegenomen wordt in de verkoopakte).