Frankrijk

Notaris in Frankrijk

Wat is de rol van een notaris in Frankrijk?

Een notaris (notaire) handelt in theorie ‘neutraal’. Hij werkt voor het Franse Ministerie van Justitie en hij vertegenwoordigt dus de Franse staat. De notaris neemt verschillende taken op zich. Zo zal hij ervoor zorgen dat belastingen betaald worden en doet hij onderzoek naar schulden, rechten of claims die op de eigendom van toepassing zijn. 

Notariskosten zijn wettelijk vastgesteld en worden steeds betaald door de koper van het goed. Deze vastgestelde kosten krijgen de benaming, Les Emoluments. Daarnaast hebben notarissen het recht om per pagina een vaste kost aan te rekenen en kunnen ze ook voor bijkomende services (bijvoorbeeld voor een prijsonderhandeling) een verloning vragen. Deze “Honoraires” worden vooraf meegedeeld door de notaris. Gemiddeld bedragen de kosten voor een notaris in Frankrijk 7% van de verkoopprijs van het onroerend goed. Dit bestaat voor het merendeel uit overdrachtsbelasting die verschuldigd is aan de Franse overheid.  

Daarnaast zijn er ook nog de registratiekosten en de kosten voor de makelaar. In het merendeel van de gevallen zal de verkoper de makelaarsfee betalen, maar dit kan altijd anders overeengekomen zijn. Bij de aankoop kan je dus best rekening houden met 14-16% extra aan bijkomende kosten. Meer info kan je terugvinden op onze pagina over kosten bij aankoop.

Wil je vertegenwoordigd worden door je eigen notaris? Ook dat is mogelijk! In dit geval kan je een tweede notaris betrekken bij de overeenkomst. Wanneer je een tweede Franse notaris inschakelt, blijft de commissie op de transactie ongewijzigd en wordt ze gedeeld door de notarissen in kwestie. Als je met een buitenlandse notaris werkt kan je er echter van uitgaan dat er een bijkomende fee zal worden gevraagd.