Frankrijk

Vastgoedmakelaar

Real estate agents

Vastgoedmakelaars in Frankrijk

De rol van een vastgoedmakelaar in Frankrijk is in principe niet zo heel erg verschillend van deze in Nederland of België. Een makelaar zorgt dat een pand langs alle mogelijke kanalen wordt aangeboden, kan bezoekers rondleiden en helpt bij de afhandeling van de verkoop.

Controleer zeker of de makelaar aan de nodige eisen voldoet en of hij wel degelijk het recht heeft om de woning te verkopen. Er wordt van een makelaar verwacht dat hij beschikt over de vereiste diploma’s en dat hij bepaalde bankgaranties kan stellen. Als het bedrag waarvoor het kantoor garant staat, lager is dan 75.000 euro, mogen zij geen betalingen ontvangen. In dit geval zal de betaling via het notariskantoor moeten doorgaan. Deze zaken kan je controleren door te vragen naar de vergunning (“carte professionelle”) en de bankgarantie. Op het kantoor van je vastgoedmakelaar hangen deze certificaten doorgaans als ware trofee te blinken aan de muur. Het is ook interessant om te weten dat de  makelaars die zijn opgenomen in onze database van betrouwbare partners, ook voldoen aan deze vereisten. Een vastgoedmakelaar in Frankrijk moet aan de volgende eisen voldoen:

  • Heeft de vereiste kennis en diploma's
  • Moet bankgaranties kunnen stellen (idealiter > 75 000 euro)
  • Moet in het bezit zijn van een "carte professionelle"
  • Heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • Beschikt voor de huizen die hij/zij aanbiedt over een mandaat om deze ook daadwerkelijk te verkopen (= ‘mandat’). Hier heb je nog een onderscheid tussen een ‘mandat simple’ en een ‘mandat exclusif’. Kort komt het hier op neer dat bij een ‘mandat simple’, er verschillende partijen zo’n mandaat hebben en hetzelfde huis dus bij verschillende vastgoedmakelaars zal terug te vinden zijn. Bij een ‘mandat exclusif’, is er maar 1 makelaar die het huis wettelijk gezien mag verkopen.

U moet er dus ook niet van versteld staan als u online eenzelfde woning meermaals tegenkomt met verschillende verkoopprijzen. Vaak geven verkopers mandaten aan meerdere vastgoedkantoren en komen er verschillende prijzen tot stand, aangezien er in Frankrijk ook een verschil kan zitten in de commissie die makelaars aanrekenen (zie verder). Het is in Frankrijk ook geen uitzondering om het verkoopproces te laten plaatsvinden zonder inmenging van een vastgoedmakelaar, in Frankrijk gebeurt ongeveer de helft van alle transacties zonder. In dit geval zal u enkel beroep moeten doen op een notaris. Ook wanneer er toch een makelaar is die de verkopende of aankopende partij vertegenwoordigt, zal er een notaris moeten worden aangesteld.

Zoals je ziet, zijn er een aantal mogelijke combinaties op dit vlak. Hieronder hebben we een aantal mogelijke scenario’s opgelijst. Het is altijd belangrijk om als koper in het oog te houden welke partij de makelaar nu eigenlijk vertegenwoordigt.

  • Makelaar vertegenwoordigt verkoper
  • Makelaar (of intermediair) vertegenwoordigt aankopend partij
  • Beide partijen schakelen een makelaar (of intermediair) in, premies worden gedeeld.
  • Geen makelaar (notaris treedt op als "makelaar")