Frankrijk

Inkomstenbelasting Frankrijk

Inkomstenbelasting

Of je nu jouw inkomsten haalt uit een uitkering, loon of pensioen, als je fiscale domicilie in Frankrijk ligt, zal je onderworpen zijn aan de inkomstenbelasting. Je was misschien ook enigszins verbaasd toen Francois Hollande een aantal jaar terug aankondigde dat de hoogste lonen ( > 1 miljoen euro per jaar) aan een tarief van 75% belast gingen worden. Ondertussen is deze maatregel echter al teruggedraaid en was ze enkel van kracht voor de aanslagjaren 2013 en 2014. De huidige basistarieven voor de inkomstenbelasting vind je in onderstaande tabel.

2017 Rates per household unitRate
Below €9,7000%
From €9,711 to €26,81814%
From €26,818 to €71,89830%
From €71,898 to €152,26041%
Beyond €152,26045%

(Bron: Droit-finances, 2017)

Naast deze inkomstenbelasting heb je echter ook nog de werkgeversbijdragen en de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Deze laatste wordt automatisch bij de inkomstenbelasting geteld en wordt berekend op basis van onderstaande schema. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen een tarief voor alleenstaanden (dat iets hoger is) t.o.v. van een koppel of gezin.

"Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus : taux applicable selon la situation de famille"

Fraction du revenu fiscal de référence

Taux applicable pour une personne seule

Taux applicable pour un couple soumis à une imposition commune

Inférieure ou égale à 250 000 €

0 %

0 %

Comprise entre 250 001 € et 500 000 €

3 %

0 %

Comprise entre 500 001 € et 1 000 000 €

4 %

3 %

Supérieure à 1 000 000 €

4 %

4 %

(Bron: Services-publiques)

Uitkeringen

Alhoewel dat voor de inkomstenbelasting in regel geldt dat je moet betalen aan het land waar je je fiscale domicilie hebt, ongeacht waar je je inkomen vandaan haalt, zijn er – uiteraard – uitzonderingen. Zo zal je voor een aantal ‘verworven rechten’ belast worden in het land waar je deze rechten ook opgebouwd hebt. Zo zal het pensioen van een Belg met fiscale domicilie in Frankrijk toch in België belast worden. Tegelijkertijd zal de AOW-uitkering van een Nederlander met een fiscale domicilie in Frankrijk wél in Frankrijk belast worden. Veel hangt hier echter af van de dubbelle belasting akkoorden die werden afgesloten.