Frankrijk

Lokale belastingen

Lokale belastingen

De lokale belastingen die geheven worden, kunnen opgedeeld worden in 3 stukken: de taxe d’habitation (inwonerstaks), de taxe Foncière sur les propriétés bâties (landtaks bebouwde gronden) en de taxe Foncière sur les propriétés non-bâties (landtaks onbebouwde gronden). Tot 2010 had men nog een vierde taks, de taxe professionelle, maar deze is dus afgeschaft.

Taxe d’habitation

Dit is een jaarlijkse belasting geheven op alle bewoonbare gebouwen en komt ietwat overeen met de onroerende voorheffing op het kadastraal inkomen in België en de onroerendezaakbelasting in Nederland. Net zoals bij deze taksen, wordt deze berekend op basis van een fictieve waarde. In Frankrijk is dat zoals in België, een fictief huurinkomen van de woning (La valeur locative cadastrale). Dit bedrag kan u ook altijd opvragen bij uw makelaar.

In Frankrijk zal deze taks betaald moeten worden door degene die de woning ter beschikking heeft op 1 januari van het aanslagjaar in kwestie. Als u zo bijvoorbeeld een woning koopt in februari, zal de vorige eigenaar voor dat jaar de taks moeten betalen. Het tarief van deze taks hangt af van de “categorie” waarin de woning werd ingedeeld en de tarieven die de lokale overheden hebben goedgekeurd. Deze lagen in 2017 tussen de 13,38% (Parijs) en 45,65% (Lille).

Alsof dit kluwen niet voldoende was, zijn er ook tal van uitzonderingen die het basisbedrag verlagen (aantal inwonenden, inwoners met een beperking, …) en een aantal die het bedrag verhogen (bvb. tweede verblijven worden in een aantal gemeentes harder belast). Als je meer wil weten over deze taks en de uitzonderingen, raden we je aan om een kijkje te nemen op de website van droit-finances. In het programma van Emanuel Macron werd ook de ambitie opgenomen om deze uitzonderingen uit te breiden naar 80% van de bevolking. Er zijn dus nog een aantal hervormingen te verwachten.

Taxe Foncière sur les propriétés bâties

Deze taks is vrij gelijklopend met de taxe d’habitation. Zij zal eveens op basis van het kadastrale huurinkomen berekend worden, kijkt ook naar de eigena(a)r(en) op 1 januari en het tarief wordt hier bepaald door de departementen. Verschillend is hier dat je deze taks enkel moet betalen voor de periode waarin je ook effectief woont in het gebouw. Als je bijvoorbeeld 3 maanden op vakantie gaat, zal je -indien je dit aanvraagt- slechts voor 9 maanden moeten betalen. Daarnaast wordt van het kadastrale inkomen 20% onkosten afgetrokken en zijn er eveneens een hoop uitzonderingen (leeftijd, inkomensgrenzen, …). De verschillen tussen de verschillende gemeenten zijn hier ook ronduit absurd te noemen, online komen we hier tarieven tussen de 2,6% tot 45% tegen. Echter, online is hier geen officiële of recente overzichtslijst van terug te vinden, dus u kan zich best ter plaatse of een fiscalist informeren!

Taxe Foncière sur les propriétés non-bâties

Deze taks komt volledig overeen met de Taxe Foncière sur les propriétés bâties, maar geld dus voor onbebouwd landgoed. De tarieven die geheven worden verschillen eveneens per gemeente en ook hier geldt dat de verschillen soms absurd zijn. Online komen we tarieven tussen de 4% en 136% tegen, maar ook hier kan u zich best ook lokaal informeren.