Frankrijk

Transactiekosten aankoop

Transactiekosten

Commissies en lonen

Notaris

De kosten die bij de notaris worden aangerekend, zijn in Frankrijk (deels) vastgelegd bij wet. Enerzijds heb je de ‘Emoluments’, anderzijds de ‘Honoraires’. Deze kosten worden betaald door de aankopende partij en bestaan voor het merendeel uit overheidstaksen en de registratierechten (zie verder).

Het eerste deel (de emoluments) is een vast percentage per schijf dat vastgelegd wordt vanuit de Franse staat. Het tweede deel (de honoraires) bestaat uit een meer variabel stuk waarbij de notaris ook meer vrijheid heeft om de tarieven te bepalen. Het gaat hier bijvoorbeeld over het opstellen van documenten of het nagaan van het kadaster. Al bij al moet je rekenen op ongeveer een 3% voor nieuwbouw en 8% voor oudere eigendommen.

Om deze kosten nauwkeuriger te berekenen, kan je gebruik maken van de online calculator. Hierbij moet je wel rekening houden met twee factoren. Enerzijds heb je bepaalde kosten die kunnen bepaald worden door de notaris zelf, anderzijds kunnen notarissen (sinds 2016) ook een kleine korting toestaan. Deze korting is echter vrij beperkt en is ook maar mogelijk voor aankoopbedragen vanaf 150 000. Om je hiervan een idee te geven: voor een aankoop van 200 000 euro, kan de notaris bij wet maximaal 40,7 euro korting toekennen. Enorme verschillen gaan deze kortingen dus ook niet teweegbrengen.

Makelaar

Zoals uitgelegd bij het aankoopproces, zijn er een aantal opties mogelijk. Het belangrijkste hierbij om een zicht te krijgen op de kosten, is om na te gaan of de kosten nu betaald zullen worden door de verkoper of de koper. Met andere woorden: is deze kost reeds vervat in de vraagprijs of niet?

Indien de kost hiervan niet vervat is in de vraagprijs, is het belangrijk om te weten aan welk tarief de makelaar in kwestie werkt. Aangezien deze tarieven niet vastliggen en dus kunnen verschillen van makelaar tot makelaar, zal je dit per makelaar moeten opvragen. Doorgaans wordt er in Frankrijk gewerkt met een degressieve prijszetting waarbij er een lager percentage wordt aangerekend naarmate het over een hogere prijsklasse gaat. In de hogere prijsklassen wordt er soms ook onderhandeld over de commissie van de makelaar.

De prijzen worden gehanteerd kan je meestal geëtaleerd terugvinden op het kantoor of de website van de makelaar. Indien je ze daar niet terugvindt, kan je ze gewoon opvragen. Hieronder vind je alvast een voorbeeld van een prijstabel zoals wij deze terugvonden in 2017. In dit voorbeeld hieronder zie je dat het bij de grenswaarden kan lonen om een vraagprijs van een paar euro’s meer te hebben (al zijn de verschillen hier beperkt). 

Voorbeeld: 

Example realtor fee
Voorbeeld makelaarstarieven (Augustus 2017, Ardèche)

Intermediair

Zoals eveneens aangehaald bij het aankoopproces, delen intermediairs doorgaans in de commissie van de makelaars en zijn hier dus geen aparte kosten aan verbonden. Indien je de intermediair zelf achteraf een intermediair inschakelt, of deze inschakelt wanneer er geen makelaar aan te pas komt, zal je uiteraard wel voor hun diensten betalen.

Aanvullende diensten

U kan naast de makelaar en notaris ook andere, meer gespecialiseerde diensten inschakelen, zoals een professioneel bemiddelaarkantoor, een Nederlandstalige notaris, een advocaat die je documenten dubbelcheckt op fouten, etc. Hierbij zal je vooraf vaak wel een vaste prijs of uurtarief voor kunnen krijgen.

Registratierechten

De registratierechten en overdrachtsbelastingen zijn volledig vervat in de ‘honoraires’ van de notaris. Deze belastingen worden verdeeld over 3 spelers. Je hebt hier een onderscheid in staatsbelasting (0,2%), belasting geheven door de departementen (3,8% – 4,5%) en gemeentebelasting (1,2%). Het deel dat naar het departement gaat, kan dus wel degelijk verschillen, al moeten we hier aangeven dat de meesten hebben geopteerd voor het hoogst mogelijke tarief (4,5%).

Voor nieuwbouw zal je deze belasting niet moeten betalen, maar zal je wel BTW moeten betalen (19,6%). Nieuwbouw wordt in Frankrijk geïnterpreteerd als een woning die minder dan 5 jaar eerder werd opgeleverd en waarvan je de woning koopt van de oorspronkelijke eigenaar. Als je enkel een bouwgrond koopt, zal je eveneens registratierechten moeten betalen.