Frankrijk

Nationaliteit en visum

Nationality and visum

Nationaliteit

Als inwoner van de Europese Unie, kan je gewoon je huidige nationaliteit behouden en kan je als inwoner, dezelfde rechten genieten als de Fransen zelf. Het enige voornaamste “nadeel” dat je hierbij hebt, is dat je voor een aantal zaken (bijvoorbeeld het vernieuwen van je paspoort) zal moeten afzakken naar de ambassade van je thuisland. 

Verkrijgen Franse nationaliteit

Wil je toch de Franse nationaliteit verkrijgen, dan kan dat enkel in één van deze vier scenario’s:

 • Naturalisatie: Als je al een tijd in Frankrijk woont, kan je de nationaliteit verkrijgen als je aan volgende voorwaarden voldoet:
  • Tenminste de voorbije 5 jaar in Frankrijk gewoond (of Frankrijk als voornaamste ‘professionele’ centrum hebben gehad).
  • Aantonen dat je voldoende kennis van de Franse taal hebt (wordt getest tijdens een interview). Vrijstelling is mogelijk voor 60-plussers en mensen met een handicap of slechte gezondheid
  • Naleven en respecteren van de waarden van de Franse Republiek. Hiervoor zal je ook een handvest met de rechten en plichten van een Franse burger moeten ondertekenen.
  • Er wordt gekeken naar het gerechtelijk verleden en of de betrokkene al zijn belastingen aangeeft en betaalt.
 • Geboorte: Als 1 van de ouders de Franse Nationaliteit heeft, verkrijgt het kind deze automatisch (op voorwaarde dat deze ouder op de geboorteakte staat). Plaats van geboorte of een huwelijkscontract van de ouders maakt hiervoor niet uit.
 • Adoptie: Wanneer alle banden met de (buitenlandse) ouders verbroken zijn, kan een kind de nationaliteit van de adoptie ouders verkrijgen.
 • Huwelijk: Nationaliteit kan na 4 of 5 jaar verworven worden (afhankelijk van de situatie). Hiervoor moet er evenwel voldaan zijn aan een aantal bepalingen (legaal verblijf, geen veroordelingen, kennis van de Franse taal, partner behoudt Franse nationaliteit etc.). Als partner kan je ook je nationaliteit behouden en er dus een dubbelle nationaliteit op nahouden.

Visum nodig?

Als EU onderdaan, is er geen enkele verplichting om een ‘carte de séjour’ aan te vragen, maar toch kan het praktisch zijn om er ééntje te bezitten. Hiervoor zal je je evenwel moeten laten schrappen in het register van de gemeente van je laatste woonplaats. Deze vergunning kan je dus niet aanvragen als je ook je fiscaal adres niet in Frankrijk hebt.

Deze vergunning is bij de eerste aanvraag ook maar 6 maand geldig, bij de tweede wordt dit 5 jaar. Vanaf de derde vergunning is dit telkens 10 jaar.