Belgisch pensioen in het buitenland

INLEIDING

Bent u al met pensioen of gaat u binnenkort op pensioen? Dan zullen er wellicht wat vragen en bezorgdheden door uw hoofd gaan. Zo heeft u misschien in het buitenland gewerkt en weet u niet goed wat dat betekent voor uw pensioen. Dat is slechts één van de bezorgdheden die bij veel mensen speelt. Wij hebben alvast goed nieuws voor u: Belgische pensioenen worden namelijk over de hele wereld uitbetaald! Maar natuurlijk komt er nog veel meer bij kijken. Toch is uw pensioen in orde krijgen helemaal geen moeilijke taak indien u over de juiste informatie beschikt. In dit onderdeel proberen we alvast een antwoord op de meest prangende vragen.

AANVRAGEN VAN UW PENSIOEN

Indien u in verschillende landen binnen de EU gewerkt heeft, dan heeft u in elk land waar u pensioenrechten heeft opgebouwd recht op een pensioen. Toch hoeft u geen aanvraag binnen te brengen bij elk EU-land waar u gewerkt heeft. U moet enkel een aanvraag indienen bij de pensioeninstantie van het land waar u momenteel verblijft of het land waar u voor het laatst gewerkt heeft. Dat land is dan zelf verantwoordelijk voor de verwerking van uw aanvraag.

In sommige landen wordt het aanvraagformulier automatisch naar u verzonden. Ontvangt u dit niet, dan is het aan te raden om zelf contact op te nemen om meer informatie te vragen. Zorg ervoor dat u de juiste informatie zeker zes maanden voor u in pensioen wil gaan indienen. De procedure voor pensioen over verschillende landen kost namelijk veel tijd.

BEREKENING VAN UW PENSIOEN

Indien u gedurende heel uw leven enkel in België heeft gewerkt, kan u uw pensioen makkelijk zelf berekenen met de “my pension” tool van de overheid. Informatie over deze berekening vindt u terug op deze website.

Heeft u in verschillende landen gewerkt, dan komt er wat meer bij kijken. Elke pensioeninstantie binnen de Europese Unie bekijkt hoe lang u voor elk land heeft gewerkt. Er wordt dus berekend hoeveel u van elk land aan pensioen krijgt. Dit doen de landen op basis van de periode dat u in dit land heeft gewerkt. Dit proces verloopt in enkele stappen. Hieronder vind u een duidelijk overzicht van hoe dit proces precies verloopt:

  1. Eerst wordt het theoretisch bedrag berekend. Om dat te berekenen tellen de pensioeninstanties alle gewerkte periodes binnen alle EU-landen met elkaar op. Op basis van deze periode berekenen ze hoeveel pensioen u zou krijgen indien u al die tijd in dat land gewerkt had.
  2. Daarna berekenen ze het pensioen pro rata. Voor deze berekening passen ze het theoretisch bedrag aan op grond van hoelang u effectief in dit land gewerkt heeft.
  3. Indien u, ongeacht uw andere werkplekken, voldoet aan de pensioenvoorwaarden binnen dat EU-land. Dan berekent de pensioeninstantie ook uw nationale pensioen. Dit noemt het onafhankelijk pensioen.
  4. Als laatste kijkt de pensioeninstantie welk bedrag het hoogste is: Het pensioen pro rata of het onafhankelijk pensioen. U ontvangt steeds het hoogste bedrag.

Het is mogelijk dat u niet onmiddellijk van elk EU-land een pensioen ontvangt. De pensioengerechtigde leeftijd wordt van land tot land bepaald, daarom kan het dat u in sommige landen nog geen recht heeft op een pensioen.

U HEBT UW PENSIOEN AL?

Indien u reeds uw pensioen ontvangt en u nu pas naar het buitenland verhuist, moet u eenvoudigweg doorgeven aan de bevoegde dienst (kijk op socialsecurity.be of Federale Pensioendienst). Belgische pensioenen kunnen overal ter wereld uitbetaald worden, dus hier hoeft u zich geen zorgen over te maken.

INHOUDINGEN OP UW PENSIOEN

Indien u recht heeft op een Belgisch pensioen, maar verblijft in het buitenland veranderen er een paar regels met betrekking tot de inhouding op uw pensioen. Woont u in een EU-land of in Noorwegen, IJsland, Zwitserland of Liechtenstein dan hoeft u geen ziekte en invaliditeitsbijdrage (ZIV-bijdrage) te betalen, op voorwaarde dat u ten laste bent bij het wettelijk sociale zekerheidssysteem van het land waar u verblijft. 

Hetzelfde geldt voor de solidariteitsbijdrage. Indien u in bovenstaande landen verblijft valt de solidariteitsbijdrage weg.
In principe zijn alle pensioenen onderworpen aan bedrijfsvoorheffing. Dat geldt dus ook voor pensioenen die in het buitenland uitbetaald worden. België heeft echter een overeenkomst met verschillende landen om dubbele belasting te voorkomen. Indien u in één van deze landen woont, wordt u vrijgesteld van de bedrijfsvoorheffing.

UW RECHTEN

Pensioenfondsen proberen soms misbruik te maken van mensen die in het buitenland wonen en werken. Dit kan een negatieve impact hebben op uw pensioen. Ze rekenen veel extra kosten aan of weigeren zelfs om uw pensioen uit te betalen. 

Dit is onwettig, indien dit bij u gebeurd, twijfel dan niet om beroep te doen bij het Europees Consumenten centrum. 
Als u naar een ander land verhuist kan het land waar u voordien verbleef u vragen om een eventuele terugbetaling van de belastingaftrek te doen. Terwijl u eigenlijk voor aanvullend pensioen spaarde. Ook dit is onwettig. Uw aanvullend pensioen hoort dezelfde belasting behandeling te krijgen als inwoners van het land. Is dit niet het geval vraag dan hier om hulp.