Aanvragen Nederlands pensioen

Aanvraag van uw pensioen

Indien u voor verschillende landen binnen de EU gewerkt heeft, dan heeft u in elk land waar u pensioenrechten heeft opgebouwd recht op een pensioen. Toch hoeft u geen aanvraag binnen te brengen bij elk EU-land waarvoor u gewerkt heeft. U moet enkel een aanvraag indienen bij de pensioeninstantie van het land waar u momenteel verblijft of in het land waar u voor het laatst gewerkt heeft of verzekerd was. Dat land is dan zelf verantwoordelijk voor de verwerking van uw aanvraag. 

Om zeker te zijn dat u uw pensioen juist en op tijd ontvangt kan u best op zijn minst 6 maand op voorhand contact opnemen met de pensioeninstantie van het land waar u woont. De procedure voor pensioen over verschillende landen kost namelijk veel tijd. Dit geldt voor de procedure in Nederland, Europa en alle andere landen waar u recht heeft op AOW-uitkering.

Woont u in een land dat geen sociale zekerheidsverdrag heeft met Nederland? Dan is het best dat u uw AOW-pensioen rechtstreeks bij de SVB (=sociale zekerheidsbank) aanvraagt.

Als u al klant bent van de SVB dan hoeft u zelf geen contact op te nemen met de pensioeninstanties. Dan neemt de SVB zes maanden voor u uw AOW leeftijd bereikt contact met u op. 

Na het toekennen van uw AOW kan u een inlogcode aanvragen voor ‘Mijn SVB’. Met deze inlogcode kan u 24/24, in binnen- of buitenland uw gegevens raadplegen. Maar u kan er ook wijzigingen (bv.: verandering van rekeningnummer) doorgeven.