De Algmene ouderdomswet

Wat is de AOW?

De ouderdomspensioenregelingen in andere landen zijn anders dan de AOW in Nederland. Het is belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent. De AOW is eigenlijk een verzekering, daarom heeft u elk jaar dat u verzekerd bent recht op 2% pensioen. UW AOW-pensioen gaat pas in vanaf de dag dat u uw AOW leeftijd bereikt heeft. Voor de juiste informatie over uw specifieke situatie kan u op de website van SVB terecht. 

In Nederland krijgen de meeste mensen drie soorten ouderdomspensioen.

  1. Wettelijk ouderdomspensioen (AOW): Iedereen heeft hier recht op.
  2. Het bedrijfspensioen via uw werkgever
  3. Extra afgesloten particuliere pensioenverzekering

De AOW geldt voor iedereen die in Nederland woont of gewoond heeft. Het maakt niet uit of u er gewerkt heeft of niet, uw nationaliteit is ook niet van belang voor de AOW. Het AOW wordt berekend aan de hand van de periode dat u in Nederland gewoond heeft, dan heeft u recht op een gedeeltelijk AOW pensioen.

Indien u niet in Nederland heeft gewoond maar er wel werkte, en daarvoor loonbelasting betaalde, ook dan heeft u het recht om voor deze periode AOW-pensioen te krijgen.