Berekening van uw Nederlandse pensioen

Berekening van uw pensioen

Indien u gedurende heel uw leven enkel in Nederland heeft gewerkt, kan u uw pensioen makkelijk zelf berekenen dankzij "mijn pensioenoverzicht". Meestal is dit samengesteld uit deze bedragen: uw AOW-uitkering, aanvullend pensioen van de werkgever, eventueel extra particuliere  pensioenverzekering.

Heeft u in verschillende landen gewerkt, dan komt er wat meer bij kijken. In principe heeft u in elk land waar u gewerkt heeft en een pensioen hebt opgebouwd recht op een pensioen. U hoeft niet voor elk land apart een pensioen aan te vragen. U moet enkel een aanvraag indienen bij de pensioeninstantie van het land waar u verblijft. Praktische informatie over uw situatie vindt u hier

Elke pensioeninstantie binnen de Europese Unie bekijkt hoe lang u voor elk land heeft gewerkt. Er wordt dus berekend hoeveel u van elk land aan pensioen krijgt. Dit doen de landen op basis van de periode dat u in dit land heeft gewerkt. Dit proces verloopt in enkele stappen. Wij maken voor u een duidelijk overzicht van hoe dit proces verloopt

  1. Eerst wordt het theoretisch bedrag berekend. Om dat te berekenen tellen de pensioeninstanties alle gewerkte periodes binnen alle EU-landen met elkaar op. Op basis van dat bedrag berekenen ze hoeveel pensioen u zou krijgen indien u al die tijd in dat land gewerkt had.
  2. Daarna berekenen ze het pensioen pro rata. Voor deze berekening passen ze het theoretisch bedrag aan op grond van hoelang u effectief in dit land gewerkt heeft.
  3. Indien u, ongeacht uw andere werkplekken, voldoet aan de pensioenvoorwaarden binnen dat EU-land. Dan berekent de pensioeninstantie ook uw nationale pensioen. Dit noemt het onafhankelijk pensioen.
  4. Als laatste kijkt de pensioeninstantie welk bedrag het hoogste is: Het pensioen pro rata of het onafhankelijk pensioen. U ontvangt steeds het hoogste bedrag.

Het is mogelijk dat u niet onmiddellijk van elk EU-land een pensioen ontvangt. De pensioengerechtigde leeftijd wordt van land tot land bepaald, daarom kan het dat u in sommige landen nog geen recht heeft op een pensioen.
Bovendien mag Nederland niet in elk land het volledige AOW bedrag uitbetalen. Bekijk daarom zeker wat de situatie is voor het land waarin u gaat wonen/woont.