Inhoudingen op Nederlands pensioen

Inhoudingen op uw pensioen

PFZW of pensioenfonds zorg en welzijn is wettelijk verplicht om enkele zaken in te houden op uw pensioen. Deze inhoudingen  bestaan uit: Loonheffing en de bijdrage zorgverzekering.

In de loonheffing zitten de premies volksverzekering en de loonbelasting, Deze zaken worden dus ingehouden van uw pensioen. Onder de premies volksverzekering wordt de wettelijke verplichte sociale verzekering  verrekend: AOW, algemene nabestaandenwet en wet langdurige zorg

In Nederland is een basisverzekering verplicht, ook als u met pensioen bent. Voor de zorgverzekering wordt (in 2017) 5,4% van uw bruto jaarinkomen ingehouden. Dit percentage verandert regelmatig aangezien het door de overheid bepaald wordt. Er wordt maximaal €241,65 per maand ingehouden. Boven een bruto jaarinkomen van €53.701,00 wordt er geen extra bijdrage ingehouden.

Als u naar het buitenland verhuist moet u uw adreswijziging en uw nieuwe bankgegevens zelf doorgeven. 

De nederlandse volksverzekering valt weg en u hoeft enkel nog loonbelasting. Vaak kan u bij de belastingdienst een gedeeltelijke of volledige vrijstelling krijgen van de loonbelasting. Dit aanvraagformulier kan u downloaden op de website van de belastingdienst

De inkomensafhankelijke zorgverzekering vervalt omdat het volgens de EU-richtlijnen verplicht is om u te verzekeren in uw woonland. Het CAK bepaald of er voor deze ziektekostenverzekering premies worden ingehouden op uw pensioen.

Indien u naar het buitenland verhuist heeft u geen recht meer op nederlandse volksverzekeringen. U zal dus niet meer moeten betalen voor volksverzekeringen zoals AOW, Anw, Wlz.