Portugal

Schatting waarde vastgoed

Inleiding

Hoe weet je nu of de prijs voor het stukje vastgoed dat je je wil aanschaffen ook correct is? Hieronder lijsten we een aantal mogelijkheden op en geven we je alvast een voorzet!

Externe waardebepalingen

Misschien krijg je een vereenvoudigde vorm van waarde schatting voorgeschoteld. Deze zijn in wezen niets anders dan een vrij oppervlakkige schatting van de waarde van het pand. Het is evenwel altijd nuttig om een bijkomende (neutrale) waarde schatting (taxatie) te laten opstellen door een gecertificeerd expert (taxateur). Zeker indien je makelaar de verkopende zijde vertegenwoordigd of niet de vereiste kennis heeft, kan dit een nuttige investering zijn. Wanneer je zelf een makelaar inschakelt of via een intermediair werkt, zal deze je hier uiteraard ook mee verder kunnen helpen. Vaak hebben zij ook contacten met lokale taxateurs of notarissen die dit voor hun rekening kunnen nemen.

Indien u van plan bent om een hypotheek te nemen in Portugal, zal het opstellen van een taxatierapport doorgaans ook deel uitmaken van de voorwaarden.

Hoe kan ik zelf de waarde inschatten?

Ook al ben je geen expert, je kan ook zelf een aantal zaken bekijken om na te gaan of vraagprijs correct dan wel aan de hogere kant is. We maken hieronder het onderscheid tussen de waarde van de bouwgrond, de volledige eigendom (grond + bebouwing) en de transactiekosten.

1. (Bouw)grond

Om na te gaan of de prijs van de (bouw)grond enigszins klopt, kun je best een aantal bronnen nagaan. Zo kun je navraag laten doen van het kadaster om te kijken voor welk bedrag nabijgelegen gronden verkocht zijn geweest. De prijzen tussen verschillende regio's kunnen behoorlijk verschillen. Kijk rond naar de verschillende regio's en de gemiddelde grondprijzen in deze regio's.

Hou er evenwel rekening mee dat een aantal factoren een enorme impact kunnen hebben op deze prijs. Indien jouw grond bijvoorbeeld zeezicht of een ander adembenemend zicht heeft en je buur niet, dan heeft dit doorgaans een hogere waarde (afhankelijk van de bron geeft dit doorgaans een verschil van 30% tot 60% in grondprijs).
Ook bestemmingsplannen en bouwvergunningen e.d. die van toepassing zijn op je directe omgeving, zullen voor een stuk de waarde van de grond sturen. Als je uitzicht hebt op een mooi bos, kan je er maar beter zeker van zijn dat dit ook effectief bos blijft. Deze zaken worden doorgaans ook gecheckt door de notaris bij de verkoop, maar je kunt ook het bestemmingsplan of ruimtelijk uitvoeringsplan opvragen bij de gemeente waar je wil gaan kopen. 

2. Totale waarde vastgoed

Ook hier kan je altijd kijken naar de buren (of nieuwbouwprojecten in de omgeving). Als je je enkel baseert op geafficheerde prijzen, hou dan evenwel in het achterhoofd dat dit niet altijd de prijs is waarvoor het pand uiteindelijk verkocht wordt en dat deze prijzen vaak initieel duurder te koop aangeboden worden en mettertijd nog in prijs kunnen zakken (of dat er na onderhandeling nog een deel van de prijs af gaat).
Informatie over verkoopprijzen kun je inzien via het kadaster. In Portugal zijn alle kadasterbureaus aangesloten bij het instituut voor registratie-ambtenaren en notarissen (Instituto dos Registos e de Notariado). In Portugal zijn er twee diensten verbonden met het kadaster: Predial Online & Casa Pronta. De informatie op Predial Online is gratis toegankelijk, maar voor de informatie op Casa Pronta is een jaarabonnement van 15 euro vereist.

3. Transactiekosten

Bij een aankoop in Portugal moet je rekening houden met bijkomende kosten in de transactie. Deze kosten kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Overdrachtsbelasting (bij herverkoop eigendommen)
  • Belasting op toegevoegde waarde (bij nieuwe eigendommen)
  • Notariskosten
  • Juridische kosten
  • Kosten voor de registratie van de akte
  • Landmeterskosten (optioneel)
  • Makelaarkosten
  • Hypotheek kosten
  • Kosten van voorzieningen (bij nieuwe eigendommen)

Een deel van deze kosten en belastingen zijn inbegrepen bij de prijs, maar zorg dat je altijd precies weet wat je nog moet betalen voordat je tekent.