Portugal

Fiscale Domicilie Portugal

Fiscale Domicilie

Je fiscale domicilie bepaalt waar je belastingen op je inkomen zal moeten betalen. Wettelijk gezien moet dit het adres zijn waar je het merendeel van het jaar ook effectief woont. De vuistregel die hier vaak gehanteerd wordt, is dat je letterlijk moet kijken naar het land waar je meer dan de helft van het jaar verblijft, zijnde 183 dagen. In een globaliserende wereld is domicilie echter steeds minder strak afgelijnd concept en hebben sommige landen een lichtjes afwijkende invulling. Zo zal er ook naar andere factoren gekeken worden om te bepalen met welk land je de meest ‘duurzame’ band hebt. Ook als je bijvoorbeeld verblijven hebt in meer dan 2 landen, is dit iets minder eenvoudig vast te stellen. Bij het bepalen van de fiscale domicilie, zal er volgens internationale conventies ook naar het geheel van volgende parameters gekeken worden om knopen door te hakken:

 • Verblijf in het land (> 183 dagen / jaar)
 • Woonplaats van partner en kinderen
 • School van de kinderen
 • Waar uw vermogen zich bevindt
 • Waar u verzekeringen heeft
 • Sociale banden
 • Gebruik van medische voorzieningen
 • Waar u in het bevolkingsregister staat ingeschreven
 • Economische belangen / banden
 • Waar heeft u veel briefwisseling?
 • Als u op vakantie gaat, is dat dan telkens naar het thuisland?

 Indien er twijfel bestaat over waar je nu degelijk je ‘duurzame’ woonplaats hebt, kan het (uitzonderlijk) voorkomen dat 2 landen je fiscale domicilie willen claimen. In zulke gevallen zal je moeten argumenteren waarom de ene of de andere woonplaats ‘duurzamer’ is. Bij problemen of geschillen kan je altijd een advocaat inschakelen of een dossier openen bij Solvit. Solvit is een gratis dienst van de Europese unie die je kan helpen bij dit soort bureaucratische spelletjes tussen landen. Ook kan je hier terecht als je het gevoel hebt dat je rechten als EU burger in een ander EU land worden geschonden. Meer informatie over je domicilie en rechten, kan je ook terugvinden op de EU-website ‘your Europe’