Spanje

Belastingen in Spanje

Introductie

Belastingen zijn wel vaker een bron van frustratie en hoofdpijn. In Spanje is dit niet anders, zeker gezien de politieke structuren die af en toe voor bijkomende complexiteit zorgen. Desalniettemin zullen de meeste belastingen wel bekend in de oren klinken en een tegenhanger in jouw thuisland hebben. We proberen in dit deeltje een overzicht te geven van het belastingstelsel en de belastingen die voor jou van belang kunnen zijn. Indien je hier niet meteen het antwoord op jouw vragen terugvindt, raden we je aan om ook even te kijken naar het artikel op expatica, het belastingskantoor te bellen of om een specialist onder de arm te nemen.

Wanneer je over belastingen in Spanje leest, is het belangrijk om zeker deze 2 punten in het achterhoofd te houden:

1. Inwoner vs. niet-inwoner

Afhankelijk van waar jouw fiscale domicilie ligt, zal je onderworpen zijn aan verschillende belastingen. Voor sommige taksen bestaan er ook dubbelbelastingakkoorden. Zorg er dus voor dat je op de hoogte bent van de dubbelbelastingakkoorden tussen Spanje en jouw thuisland. Je kan deze akkoorden terugvinden via de website van Agencia Tributaria (enkel Spaanse teksten!) of door gebruik te maken van de "quick treaty locator" van taxnotes (Engelse teksten beschikbaar, maak gebruik van de gratis trialperiode!)

2. Lokale autoriteiten en onafhankelijke gewesten

Door het specifieke politieke stelsel in Spanje, kunnen belastingen geheven worden op 4 verschillende niveaus:

 • Nationale overheid (Ministerio de Economia)
  • IVA - Spaanse BTW
  • IS - Impuesto sobre Sociedades - Vennootschapsbelasting
  • IPRF - Impuesto sobre la Renta de Personas Fisicas - Inkomstenbelasting
  • IE - Impuesto Especiales - Bijzondere heffingen
 • Onafhankelijke gewesten
  • IP - Impuesto sobre el Patrimonio - Belasting op vermogen
  • ITP - Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales - Vastgoedtaks 
  • ISD - Impuesto sobre sucesiones y Donaciones - Successierechten
  • AJD - Actos Juridicos Documentados - Belasting op juridische handelingen
 • Lokale Autoriteiten (provincie)
  • IBI - Impuestos sobre Bienes Inmeubles - Eigendomtaks
  • Belastingen op voertuigen
  • IAE - Impuesto de Actividades Económicas - Economische activiteiten
  • Gemeentebelastingen
 • Gemeente / Stad
  • Bouwbelastingen
  • Belasting toegevoegde waarde vastgoed

Sommige belastingen kunnen enorm schommelen afhankelijk van de gemeente waarnaar je verhuist. Zorg er dan ook voor dat je jezelf voldoende informeert over de tarieven die voor deze gemeente van toepassing zijn om nadien verrassingen te vermijden!

Welke belastingen zijn van belang voor mij?

Als een toekomstige eigenaar van een tweede verblijf of inwoner, zijn sommige belastingen meer van belang voor jou dan andere. We proberen hieronder een korte samenvatting te geven voor enkele van de meest relevante taksen: